-:- หน้าแรก | Home -:-
click -> kpsp.ac.th
 
-:- ข้าวและจุดกำเนิดข้าว | ประวัติของข้าวไทย | ชนิดของข้าว | การทำนา | การตั้งชื่อพันธ์ข้าวไทย
-:- เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา | การปรับปรุงพันธ์ข้าวไทย | คำศัพท์ของข้าว | เว็บข้าว | หน้าแรก
-:- ข้าวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ | การส่งข้าวไปนอก | พิธีกรรมความเชื่อ | การเปลี่ยนแปลง


-:- การเปลี่ยนแปลง -:-

ข้าวเป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่ไหนแต่ไร แต่ในปัจจุบันข้าวกำลังถูกทำให้หมดความศักดิ์สิทธิ์ลง ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น พิธีกรรมที่ เกี่ยวกับข้าวเกิดขึ้นได้ เพราะการปลูกข้าวต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งจึงต้องปลูกตามฤดูกาล ดังนั้น พิธีกรรมจึงเกิดขึ้นตามดินฟ้าอากาศ ปัจจุบันนี้ เมื่อมีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา มีคลองชลประทาน ทำให้สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ เพราะฉะนั้น คนจะเกี่ยวข้าวเมื่อไหร่ ทำขวัญข้าวเมื่อไร ใครอยากทำก็ทำไป หรือว่าใครจะเอาข้าวเข้ายุ้งเมื่อไหร่ หรือว่าจะนวดเมื่อไหร่ เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างทำ ไม่ใช่เรื่องของชุมชนของกลุ่มอีกแล้ว ประเพณีเกี่ยวกับข้าว คงจะต้องสูญไปในที่สุด โดยเฉพาะพิธีกรรมที่เป็นเรื่องของชุมชน เพราะต่อไปนี้คนจะไม่เชื่อพระยาแถน คนจะไม่เชื่อว่า นางแมวจะทำให้ฝนตกได้ เพราะฉะนั้น พิธีกรรมเกี่ยวกับชุมชนคงจะหายไปในที่สุด จะเหลือก็คงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยว และเป็นเรื่องของการพนันขันต่อ

การกินข้าวสมัยก่อนจะกินทิ้งกินขว้างไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือความเป็น"ผู้ดี" สอนว่า อย่ากินข้าวเยอะ กินข้าวเยอะเป็นลักษณะของการเป็นไพร่ ต้องกินข้าวน้อยๆ กินกับเยอะๆ แต่พาลไปแสดงอะไรที่ไม่ทันสมัย หรือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพ ความคิดต่าง ๆ เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ระบบการทำนาเปลี่ยน พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและจริยธรรมอะไรต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยมีคุณค่า มีความหมายในลักษณะที่เป็นชุมชนชาวนาคงจะสูญสลายไปในที่สุด

-:- หน้าแรก | Home -:-

 

© Kanchanapisekwittayalai Suphanburi & Doy Thai Production Team . All rights reserved.
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์(โทรสาร): 0-3552-5556 www.kpsp.ac.th/kpsp_rice